Обороти на банциг

Препоръчителни обороти за банциг и скорост на банцигова лента. Формула за изчисление при липса на оборотомер.

За да работи правилно един банциг е необходимо машината да работи с определени обороти, които от своя страна да накарат банциговата лента да се движи с необходимата скорост, която се измерва в метра в секунда.

Ако банцига е бавен ще се получи “задавяне” и късане, и пукане на ленти. Ако банцига е бърз ще се получи пукане и късане на ленти. В долната таблица сме дали стойности които използваме ние в нашата практика. Те не са задължителни за спазване но са добра отправна точка. При всички положения не допускайте банцига ви да работи със скорост на лентата над 34м/сек. Много бавен банциг под 26м/сек. също не е добре. В таблицата долу се вижда, че съществува зависимост между диаметъра на колелото и скоростта на лентата. За “нормална” банцигова машина се придържайте в диапазона 26-34м/сек. Идеалния случай е около 30м/сек.

Под “нормален” банциг имаме в предвид банциг с диаметър на колелата от поне 45см! Банцигите с диаметър на колелата под 40см. са детски играчки и не подлежат на коментар…

Препоръчителната скорост на банциговата лента от 30м/сек е за машини, които са технически грамотно конструирани и изработени! В добро техническо състояние! При разни машини самоделки, изработки от типа на научна фантастика, пълни с луфтове или хоризонтални машини с върховната глупост със свободни ремъци между колелото и лентата да се ползват стойности около 24-26м/сек. Ако банцига има ремъци между лентата и колелото, и ремъците са тънки, и широки “пистови” ремъци, които са плътни, и не позволяват влизането на трици под тях е възможно да постигнете 30м/сек. Ако ремъците са свободни и се разхождат на където си знаят, и се пълнят с трици под тях НЕ се опитвайте да постигнете 30м/сек а работете с по-бавна скорост на лентата – около 24-26м/сек, иначе ще ви разори от скъсани и спукани ленти!

Измерете оборотите на колелата на банцига с механичен или оптичен оборотомер (тахометър), ако разполагате с такъв! Ползвайте таблицата за да сравните.

Обороти на банциг и скорост на банцигова лента


Изчисляване оборотите на банциг

Ако не разполагате с оборотомер е възможно да изчислите оборотите на машината по следната формула:

N2=(D1/D2)xN1

N1 – обороти на електромотора ( посочени са на табелката му)

N2 – обороти на банциговото колело

D1 – външен диаметър на ремъчната шайба на електромотора

D2 – външен диаметър на ремъчната шайба на банциговото колелоИзчисляване обиколката на банциговото колело

Обиколката на банциговото колело се изчислява така:

Диаметъра на колелото в метри се умножава по 3.14

Пример – с колело 80см

0.8м х 3.14 = 2.51м. обиколка на колелото!Изчисляване на скоростта на банциговата лента

Скоростта на банциговата лента се получава, като умножиме обиколката на колелото на банцига х оборотите на колелото! Полученото число го делим на 60секунди и така получаваме скоростта на банциговата лента в метра в секунда!

Пример – 2.51м. х 812об/мин. = 2038,12м/мин.

2038/60=33,96м/сек скорост на лентата.

Така получената скорост е добра, максимално допустимата, НО само ако банцига е технически изправен и е конструиран кадърно и масивно! 80-90% от банцигите не са такива, дори нови заводски! За това се препоръчва в повечето случаи банцига да бъде със скорост на лентата около 30метра в секунда!


Translate »