Силомер за банцигови ленти

уред за измерване на силата с която се опъват ленти на банциг
Уред за измерване силата на опън при банцигови, блокбанцигови ленти и други лентоотрезни машини.

Силомер за банцигови ленти измерва силата на опън, която се генерира в самата лента! Това устройство е много по-прецизно от фабричните устройства за опън, които се монтират на някои банциги и блокбанциги, и реално измерват силата с която самата машина опъва лентата, а не силата на опън в кг/см2 която се генерира в самата лента! Често фабричните устройства на машините са разкалибровани или от старост се изменя твърдостта на пружините им ако са механични!

Правилна сила за опъване на лента
Силомер за банцигови ленти
Измерване силата на опъване на банцигова лента
Силомер за банцигови ленти
уред за опъване натягане на лист на хидравлична ножовка


Translate »