Силомер за банцигови ленти

Динамометър за измерване на силата с която се опъват ленти на банциг.
Уред за измерване силата на опън при банцигови, блокбанцигови ленти и други лентоотрезни машини.
Силомер За Натягане На Банцигови Ленти
Силомер за банцигови ленти

Силомер за банцигови ленти измерва силата на опън, която се генерира в самата лента! Това устройство е много по-прецизно от фабричните устройства за опън, които се монтират на някои банциги и блокбанциги. Те реално измерват силата с която самата машина опъва лентата, а не силата на опън в кг/см2 която се генерира в самата лента! Често фабричните устройства на машините са разкалибровани или от старост се изменя твърдостта на пружините им ако са механични!

Динамометъра е изключително полезна вещ за всеки банциг и всяка лентоотрезна машина. Може да ви спаси от купчини изпокъсани ленти и пари за тях, а също така и доста нерви би ви спестил…

Това е уред, който може да се използва, както при всяко поставяне на лента на лентоотрезната машина така и само понякога от време на време с контролна цел.

Правилна сила за опъване на лента
Измерване силата на опъване на банцигова лента с динамометър
Силомер за ленти
уред за опъване натягане на лист на хидравлична ножовка
Силомер за банцигови ленти
Устройство за натягане на банцигови ленти
Сила на опъване натягане на банцигова лента
Динамометър за банциг
Устройство за натягане опъване на ленти на банциг
Силомер за банцигови ленти


Translate »