Силомер за банцигови ленти

Динамометър за измерване на силата с която се опъват ленти на банциг.
Уреда е специално проектиран за измерване силата на опън при банцигови и блокбанцигови ленти! Силомера също така може да измерва силата на опън в лентите и на други лентоотрезни машини, като: лентови ножовки за метал, банциги за дунапрен, банциги за плат, и други машини работещи с метални ленти.
Силомер - Тензометър За Натягане На Банцигови Ленти
Силомер за банцигови ленти

Силомер за банцигови ленти измерва силата на опън, която се генерира в самата лента! Това устройство е много по-прецизно от фабричните устройства за опън, които се монтират на някои банциги и блокбанциги. Те реално измерват силата с която самата машина опъва лентата, а не силата на опън в кг/см2 която се генерира в самата лента! Често фабричните устройства на машините са разкалибровани или от старост се изменя твърдостта на пружините им ако са механични!

Динамометъра е изключително полезна вещ за всеки банциг и всяка лентоотрезна машина. Може да ви спаси от купчини изпокъсани ленти и пари за тях, а също така и доста нерви би ви спестил…

Това е уред, който може да се използва, както при всяко поставяне на лента на лентоотрезната машина така и само понякога от време на време с контролна цел.

Цена към 31.06.2022г. – 350лв.


Правилна сила за опъване на лента
Измерване силата на опъване на банцигова лента с динамометър
Силомер за ленти
уред за опъване натягане на лист на хидравлична ножовка
Силомер за банцигови ленти
Устройство за натягане на банцигови ленти
Сила на опъване натягане на банцигова лента
Динамометър за банциг
Устройство за натягане опъване на ленти на банциг
Силомер за банцигови ленти

Видео показващо блок банциг с пренатегнати ленти! Машината пука и къса често лентите!


Измерване силата на опън при различни лентоотрезни машини за метал. Лентите за рязане на метал имат малко по-голяма сила на опън от която се нуждаят спрямо лентите за рязане на дървесина. Силно е препоръчително да се ползват силите на натягане посочени от самия производител на лентите! Много от производителите на ленти за рязане на метал дават конкретни стойности за всяка лента.

Натягане на лентата на металорежеща машина
Динамометър за банциг за метал
Средно голяма ножовка за метал

Силомер динамометър за ленторежеща машина, банциг, ножовка
Сила на опън при малка лентова ножовка за метал

Динамометър силомер за банциг за плат, метал, дунапрен
Сила на опън на лентата при голяма ленторежеща машина за метал. Измерените стойности са в идеалната зона за такъв тип машини и ленти!

Динамометър Силомер за металорежеща ножовка, банциг
Силата на опън при голяма ленторежеща машина за метал. Измерената стойност е в горния идеален диапазон за такъв тип машина и лента.

За контакти и поръчки:

0899 239006 – НиколайTranslate »