Ремонт и центровка на точиларка

Основен ремонт и центровка на българска чугунена точиларка за банцигови ленти през 2020год.

Снимките са на вече ремонтираната и центрована машина!

Заточна машина която поради поява на луфтове във важни възли беше започнала да съсипва банциговите ленти на клиента. Машината дойде сравнително добре запазена спрямо други такива, които сме ремонтирали. Въпреки това имаше проблеми с заточването на лентите и беше започнала да разбърква височината, и стъпката на зъбите по време на точене.

Ремонт На Троянска Точиларка
Ремонт и центровка на точиларка за обикновени ленти 12.5t

Основния проблем на този тип машини е появата на луфт между ушлетата (рогчетата) и осичката с повдигащите, и избутващите палчета. Проблема се поражда от това, че съединението не е с лагери а е направо на втулки или още по-зле директно на отвори в чугунените рогчета!

Единствното и правилно решение е да се изработи и монтира лагерно тяло с нова ос!

Възстановяване На Точиларка

Оригиналната пружина за механизма притискащ лентата беше скъсана и парчета от нея липсваха. Наложи се да се преработи притискача по такъв начин, че да може силата на притискане да се регулира лесно и да се използват стандартни пружини, а не специфичната, и невъзможна за намиране фабрична такава.

Шайбите на машината бяха недобре струговани заводски с леко биене, което обаче води до вибрации при заточване, наложи се да се изправят на струг и да се прецентроват една спрямо друга за да се балансира възела.

Ремонтирана Точиларка

Подменени с нови бяха и вече силно износените червячни зъбни колела. Имаше неравномерно износване на ексцентрика, наложи се преструговане за да се постигне нова равномерна работна площ на ексцентрика. Наложи се подмяна на валчето на червячния редуктор. Някога е било преработвано от “стругар”, който е забравил да фиксира аксиално валчето спрямо лагер. Така зъбчатката в средата на червячната ваничка беше опирала по чугунения корпус, което води до навлизане на чугунени стружки в греста на червяка и неговото преждевременно износване. Новата ос която се монтира не позволява никакво аксиално изместване понеже се фиксира спрямо единия от лагерите.

Масово при тези точиларки а и не само е АБСУРДНОТО състояние на избутвача за лентите! Още по-масовата грешка да се използва само един избутвач. Стария и тънък избутвач беше заменен с нов по-масивен, двоен и по-лесен за настройка такъв.

Основен Ремонт На Заточваща Машина За Банцигови Ленти

Бяха изправени фабрично криво стругованите тасове! За целта се наложи да се направят дорници за захващане специално за този случай. Оказа се че имаше 1.5мм радиално биене в канала за ремъка при абразивния диск, биенето беше отстранено и тасовете бяха изправени!

Друго което се оказа беше вертикалното разминаване от близо 6-7мм на равнините на лентата и вала с абразивния диск. Някой някога е разглобявал главата на точиларката и е неправилно обърнал тройника който я държи за рамката на машината. Наложи се не само да се завърти обратно но и да се фрезова допълнително за да съвпаднат равнините точно една над друга, както отляво на лагерното тяло така и от дясната му страна.

Възстановена Стара Точиларка

Наложи се да се възстанови и подсили механизма за притискане на лентата. Преди машината да дойде за ремонт е точила толкова близо до притискача, че беше изпилила и част от самия механизъм.

Още няколко други неща бяха сменени и настроени, като накрая машината подаваше зъбите на лентата абсолютно точно и равномерно . Ремонта отне близо 5 работни дни.


Translate »